Kvänums Intresseförening värnar om hela Kvänum, men något som ligger oss extra varmt om hjärtat är badsjön i Oltorp. Kvänums Intresseförening äger sjön och marken kring den. Vi ser bland annat till att bryggorna läggs i på våren, underhåller den lilla lekplatsen, tömmer papperskorgar, underhåller parkeringsplatsen och genomför både en vårstädning och en höststädning.

Förutom Oltorp så försöker vi hela tiden bidra till förbättringar i tätorten Kvänum. Varje år går vi en tätortsvandring med kommunen där vi lägger fram våra önskemål. Under det senaste året har vi bland annat sett till att det kommit upp hinder vid korsningen Öttumsleden/Hantverkaregatan för att undvika krock mellan cyklister och bilister. Våra önskemål har också lett till att kommunen har satt upp staket längs ån vid Oltorspleden. Fler önskemål har godkänts av kommunen och är på gång.

Under årets gång håller vi också i flertalet aktiviteter. Den mest populära är nog Kräftans Dag samt våra tipspromenader.


Styrelsen 2017

Ordförande: Lars-Olof Sahlin
Vice ordförande: Stefan Folke
Kassör: Matilda Kuster
Sekreterare: Maruska Leinonen Nyqvist
Styrelseledamöter:
Ellen Sahlin
Katarina Jonsson
Robin Persic
Suppleanter:
Thony Andersson
Torbjörn Andersson

Trivselkommittén

Eva Ringblom
Maria Magnusson
Stig Svensson
Åke Johansson
Mona Sjöberg
Alexandra Gustavsson

Valberedningen

Lena Fahlgren
Alexandra Gustavsson
Stig Svensson

Ansvarig hemsida

Petra Sjöberg