Våra medlemmar är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt arbete. För att stötta oss i vårt arbete får du gärna bli medlem genom att betala in årsavgiften enligt nedan. Observera att det inte är några krav på övrigt engagemang.

Enskilt medlemskap: 100 kr/år
Familjemedlemskap: 200 kr/år
Köpmän och företag: 500 kr/år

Bankgiro: 5601-1737
Swish: 123 231 4995
OBS! Glöm ej att namnge avsändare